Ađalvalmynd:

© Iđnskólinn í Reykjavík

Könnun -nemendur vor 2006

Sem hluti af öflun upplýsinga um nemendahópinn var könnun lögð fyrir nemendur í lífsleikni í mars 2006. Hugmyndin er að slíkar kannanir verði hægt að framkvæma  "beint" eða "gagnvirkt" hér á vefnum. Þetta mun auðvelda nemendum að taka svona kannanir. Og að sjálfsögðu auðveldar þetta kennurum mjög að geta lagt slíkar kannanir fyrir og fengið niðurstöður strax.

Til að sýna  spurningalistinn sem lagður var fyrir nemendahópinn er hann hafður hér að neðan þangað til búið er að fullhanna kerfið sem er í smíðum til að hafa þetta gagnvirkt.

Iðnskólinn í Reykjavík

Vorönn 2006

 

Könnun meðal nemenda í LKN

 

1. Kyn:                 kvk           kk

 

2. Aldur                16-17  18-20    21-25        26-34        35+

 

3. Námsbraut     

 Almenn braut

                    Byggingasvið, hvaða braut:__________________

                    Hönnunarsvið, hvaða braut:__________________

                    Rafmagnssvið, hvaða braut:__________________

                    Tölvubraut

                    Upplýsinga- og margmiðlunarsvið, hvaða braut?

                                                                   _________________

 

4. Vinnur þú launaða vinnu með skóla?  

 nei

                                       já

Ef svarið er já, hversu margar klukkustundir á viku vinnur þú að meðaltali?

 1-4 klst

 5-10 klst

 11-16 klst

 17-22 klst

 23 klst og meira

 

 Hvernig starf vinnur þú?____________________________________

 

 

5. Hvar býrð þú?

 Í foreldrahúsum →  hjá báðum foreldrum

                                   hjá öðru foreldri

 Í eigin húsnæði →   ein/einn

      með öðrum, þá hverjum?______________

 Leigi →    einn/ein

           með öðrum, þá hverjum?_____________________

 kem utan af landi_____________

 Annað, hvað?________________________

 

6. Átt þú barn/börn?

           nei

 já, hversu mörg?___________

 

7. Átt þú kærasta/kærustu/maka?

           nei

já     er gift/giftur

Ef svarið er já, hversu lengi hafi þið verið saman?

 1-3 mánuði

 4-8 mánuði

 9-12 mánuði

 1 – 1 ½ ár

 1 ½ ár – 2 ár

 2-3 ár

 3-4 ár

 4 ár eða lengur

 

 

8. Af hverju valdir þú þennan skóla? (hér má merkja við fleiri en eitt atriði)

                    Hér er námið sem mig langar til að læra

                    Stutt að fara í skólann

                    Vegna þess að þetta er góður skóli

                    Vegna þess að vinir mínir fóru hingað

                    Vegna þess að ég komst ekki inn í neinn annan skóla

                    Annað. Hvað?______________________________

 

9. Hvernig líður þér í skólanum?

                    Mjög vel

                    Vel

                    Sæmilega

                    Illa

 

10. Hversu marga nemendur í skólanum þekkir vel eða mjög?

 engan

 1-2

 3-5

 fleiri en 5

 

 

 

 

11. Notar þú tölvupóst

                     já

                    nei

 

Ef svarið er nei, af hverju notar þú ekki tölvupóst?

 

___________________________________________________________

         

 

Ef svarið er já, hversu oft kíkir þú á tölvupóstinn þinn?

                    Lágmark einu sinni á dag

                    Á tveggja til þriggja daga fresti

                    Á fjögurra til sjö daga fresti

                    Sjaldnar

 

Ef svarið er já, hvaða netfang ert þú að nota? Athugið að hér er hægt að merkja við fleiri en einn möguleika.

           Netfang sem skólinn úthlutar mér

           Netfang hjá því fyrirtæki sem ég vinn hjá

           Nota hotmail eða önnur slík netföng

           Annað, hvað?_______________

 

 

 

12. Hefur þú “loggað” þig inn í tölvukerfi skólans?

           Já

           Nei

         

 

Ef svarið er nei, af hverju notar þú ekki tölvur skólans?

 Er með fartölvu  → Hversu oft í viku notar þú fartölvuna í skólanum? ___________________

 Nota bara tölvuna heima

           Nota tölvu mjög sjaldan eða aldrei

 Annað, hvað?__________________________

 

Ef svarið er já, hversu oft í viku ert þú að nota tölvurnar í skólanum?

           Á hverju degi þegar ég er í skólanum

           Tvisvar til fjórum sinnum í viku

           Sjaldnar

           Annað, hvað?_____________________________

         

 

         

 

 

13. Notar þú INNUNA, upplýsingakerfi framhaldsskólanna?

           Já

           Nei

 

Ef svarið er já, hversu oft kíkir þú í INNUNA?

           Daglega þegar er skóli

           Tvisvar til fjórum sinnum í viku

           Einu sinni í viku

           Einu sinni í mánuði

           Sjaldnar

 

Hvað upplýsingar eru það sem þú skoðar aðallega í INNUNNI? Hér er hægt að merkja við fleiri en einn möguleika.

           Fjarvistir

           Stundataflan

           Einkunnir frá kennurum

           Annað, hvað?___________________________________

 

Ef svarið er nei, af hverju notar þú ekki INNU?

         

 Hef ekki komist inn í hana því ég kann það ekki

           Nota ekki tölvur

           Annað?_____________________________________________

 

 

 

14. Hvað finnst þér að eigi að kenna í svona áfanga eins og lífsleikni? Nefndu allt sem þér dettur í hug?

 

___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

15. Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla er lífsleikni í brautarkjarna allra námsbrauta. Hvað finnst þér um það?

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

16. Hvernig finnst þér kennslubókin í lífsleikni vera uppsett? (hversu aðgengileg er bókin?)

                    Mjög vel

                    Vel

                    Sæmilega

                    Illa

 

 

17. Þegar þú skoðar efnisyfirlit bókarinnar, hvernig myndir þú sjá það fyrir þér öðruvísi?  Hverju mætti sleppa og hverju mætti bæta við?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         

 

 

 

18. Í lok hvers kafla er að finna tilvísun í krækjur sem tengjast efninu. Hvað finnst þér um það?

                     Mjög gagnlegt að hafa það með

                     Allt í lagi

 Skiptir engu máli

 Má sleppa því

 Annað, hvað?___________________________________

         

 

19. Annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi áfangann?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna!